Viby IF - Gymnastik

Samværspolitik

Formål:

Med vores samværspolitik vil vi, som bestyrelse, skabe en fælles forståelse og signalere vores holdninger til, hvordan vi i fællesskab bør optræde, så Viby Gymnastikforening er et godt og trygt sted at være, både for gymnaster, forældre, instruktører/hjælpeinstruktører og bestyrelse.

Vi lægger vægt på åbenhed og gensidig respekt overfor hinanden. Vores værdier bygger på tillid og troværdighed så alle kan færdes trygt i foreningen.
Viby Gymnastikforenings formål er, med gymnastik og andre fysiske og kulturelle aktiviteter, at skabe fællesskab i Viby området. Foreningens samværspolitik afspejler således foreningens formål og beskriver en uddybning for samværet – bestyrelse, instruktører, hjælpeinstruktører og medlemmer imellem. Viby Gymnastikforening er for alle i alderen ½-99 år.
 
Dette forventer bestyrelsen i Viby Gymnastikforening af sine instruktører:

  • at de er engagerede og veluddannede inden for gymnastikken 
  • at de til stadighed fortsætter med at videreuddanner sig
  • at de er med til at opfylde foreningens formål
  • at de tilrettelægger og afvikler træning samt skaber fællesskab og tryghed på holdene
  • at de følger samværspolitikken - også på sociale medier (ex. Facebook) i forhold til øvrige instruktører, hjælpere, bestyrelse og medlemmer

 Specifikt for hjælpeinstruktører:

  • at de er engagerede og at de vedgår sig forventninger om samarbejde instruktører og hjælpere imellem. 
  • at de følger samværspolitikken - også på sociale medier (ex. Facebook) i forhold til øvrige instruktører, hjælpere, bestyrelse og medlemmer

 Samværspolitikken gælder alle aktiviteter i foreningen, dvs. træninger, træningssamlinger, møder, opvisninger m.m.
 Spørgsmål vedr. samværspolitikken rettes til foreningens bestyrelse.
  

Samvær og trivsel:

I Viby Gymnastikforening forventer vi at bestyrelse, instruktører, hjælpeinstruktører og medlemmer taler pænt til hinanden, og at træningen foregår i et positivt og socialt miljø. Drillerier og mobning accepteres ikke.

Vi opfordrer forældre til at engagere sig i børnenes/den unges idrætsliv, da de kender børnene/den unge bedst, og derfor bedst kan orientere instruktører/hjælpere eller bestyrelse, hvis deres barn/unge mistrives.
Hvis en instruktør/hjælper føler at være kommet i en ubehagelig situation, der kan misforstås af andre, kan vedkommende kontakte formanden eller sin kontaktperson fra bestyrelsen for at orientere om situationen.
Vi forventer at mobiltelefoner blive hjemme eller i jakkelomme/taske, så fællesskabet og træningen ikke bliver forstyrret af ringetoner, notifikationer og deltagere, der checker mobiler.
I forbindelse med ture/træning med overnatning er der altid mindst 2 voksne med.
Al fotografering i omklædningsrum og i situationer, der kan virke krænkende, er forbudt.
Instruktør og hjælpere inviterer ikke enkelte børn med sig hjem.
 

Alkohol:

Viby Gymnastikforening henviser til gældende lovgivning om udskænkning/salg af alkohol. Instruktører og gymnaster møder ædru til træning. Indtagelse af alkohol under sportsaktiviteter accepteres ikke
 

Rygning og brug af snus eller lignende:

Der må ikke ryges i lokaler, hvor Viby Gymnastikforening træner. Heller ikke i tilknyttede omklædningsrum. Gymnaster, forældre, instruktører/hjælpeinstruktører og bestyrelse må ikke ryge eller bruge snus i børn og unges nærvær.


Euforiserende stoffer/rusmidler og doping:

Viby Gymnastikforening accepterer på ingen måde, at gymnaster, instruktører, hjælpere eller bestyrelse indtager eller er påvirket af euforiserende stoffer ved træning eller foreningens arrangementer, jf. gældende lovgivning. Ved et evt. salg vil sælger blive politianmeldt.
Er du påvirket i forbindelse med aktivitet, vil det medføre øjeblikkelig bortvisning og udelukkelse fra alle foreningens arrangementer.
 

Børneattest:

Det er obligatorisk af tjekke alle ledere over 15 år, der har med børn og unge under 15 år at gøre, for at afsløre eventuelle domme for seksuelle overgreb. Bestyrelsen udpeger en person, der indhenter og behandler børneattesterne. Oplysningerne vil blive behandlet fortroligt.

Ved en evt. positiv attest følges DGI’s procedure, og instruktøren forlader omgående foreningen. Ved en henvendelse om mistanke kontaktes DGI for yderligere håndtering af sagen.
Foreningens instruktører skal overholde straffelovens §223 (skolelærerparagraffen). Det betyder, at man ikke kan være kæreste med et medlem under 18 år, som man samtidig er træner eller instruktør for.

 

Undgå misforståelser:

Der skal være plads til et klap på skulderen eller en trøstende kram til dem som føler nederlag eller har slået sig. Det er desuden naturligt at instruktører i træningssituationer har kropskontakt med gymnasterne - f.eks. i forbindelse med modtagning af gymnaster. Der vil kunne opstå situationer, hvor en instruktør ved et uheld kan ramme ”private” dele af kroppen. Det er bestemt ikke hensigten, men såvel børn som forældre, skal vide og acceptere, at dette kan forekomme.

Skulle en instruktør komme i en situation, som kan misforstås af andre, skal denne kontakte bestyrelsen for at drøfte om der skal kontaktes forældre, for børn og unge under 18 år.

 

Samværspolitikken kan løbende ændres og skal min. en gang pr. år tages op til revision.
 
Nærværende samværspolitik er godkendt på bestyrelsesmøde i Viby Gymnastikforening
den 19. februar 2024.

Seneste Nyheder

Se nyhedsarkiv

Kommende aktiviteter

Se kalender

Seneste i forum

Se forum