Viby IF - Gymnastik

Håndtering og anvendelse af redskaber 

Håndtering af redskaber

Instruktøren har til enhver tid ansvaret for at håndteringen af redskaber sker forsvarligt - herunder vurdering af hvem der må hjælpe (gymnaster, forældre mv.). Dermed minimeres skadesrisikoen for alle.

Specifikke redskaber bør håndteres således:

 • Måtter/tykmåtter/acromåtter: håndteres af minimum 2 voksne eller et passende antal gymnaster (vurderes af instruktøren).
 • Airmåtte: håndteres af minimum 4 voksne evt. med hjælp fra gymnaster.
 • Skumredskaber: håndteres som udgangspunkt vha. rullebræt. Mindre redskaber kan flyttes ved håndkraft, men må ikke slæbes henover gulvet.
 • Trampoliner: håndteres kun af instruktører/hjælpeinstruktører/voksne.
 • Redskaber m. tilhørende vogn: skal flyttes vha. tiltænkt vogn.

Instruktører skal altid kontrollere at redskaberne står korrekt og forsvarligt efter endt træning (både i redskabsrum, teknikrum, samt haller). Derudover er det instruktørens ansvar at redskabsrum/teknikrum er aflåst både under og efter træning.

 • Billeder/markeringer af hvor og hvordan redskaberne skal stå forefindes på de specifikke lokationer.
 • Rullebræt skal også pakkes væk - disse lægges ovenpå andre redskaber, hvor der er plads.
 • Ved gennemgang af redskaber i januar samt sæsonstarten i august instrueres alle instruktører i korrekt nedpakning af airtrack samt anvendelse af spændebånd til sikring af måtter.

Anvendelse af redskaber

Ved udvalgte redskaber gælder specifikke regler for anvendelse af disse. Dette er for at
forlænge redskabernes levetid. Er du som instruktør i tvivl om, hvordan du må anvende et redskab kan du tage kontakt til andre instruktører (evt. via facebookgruppe) eller redskabsansvarlig (info@viby-gymnastik.dk).

 • Unødigt ophold i airmåtte og softtop er forbudt - dvs. måtten må ikke bruges til at ligge i.
 • Nedspringsmåtter, sidekasser og endekasser med støddæmpere må ikke lægges over noget, så der dannes et ‘knæk’ på midten - til dette bør i stedet anvendes andre skumredskaber og nedspringsmåtter uden støddæmpning (markeret med kryds på skridsikker side).

Brug af redskaber udendørs

 • Ved brug af redskaber udendørs skal følgende regler overholdes:
 • Ved regnvejr skal al aktivitet på redskaber afbrydes. Før aktiviteterne kan genoptages skal redskaberne tørres grundigt af.
 • Omgivelserne skal sikkerhedstjekkes, således at der ikke kommer biler, cykler og andre uvedkommende i vejen.
 • Redskaber skal placeres på fast underlag, og væk fra skarpe genstande.
 • Redskaberne skal sikkerhedstjekkes umiddelbart før, og tjekkes for fejl efter arrangement.

Fragt af redskaber i trailer

Foreningen råder ikke over en trailer, men redskaber må transporteres på lejede/lånte trailere, under følgende regler:

 • Det er chaufførens ansvar at tjekke tilladt vægt, samt hvor meget bilen må trække.
 • Redskaber skal læsses og fastspændes forsvarligt.
 • Ved læsning af redskaber skal det til enhver tid vurderes, om man er nok personer til opgaven.

Udlån af redskaber

 • Det er ikke tilladt at anvende foreningens redskaber uden aftale med foreningen herom.
 • Ønsker man at låne foreningens redskaber til et privat arrangement, egen træning, el. lign, skal man kontakte den redskabsansvarlige (info@viby-gymnastik.dk).

Seneste Nyheder

Se nyhedsarkiv

Kommende aktiviteter

Se kalender

Seneste i forum

Se forum