Viby IF - Gymnastik

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Viby IF Gymnastik

tirsdag d. 11. august 2020 kl. 19.00 - 20.00 i Café Vif'en (Peters Corner)

 

Kære medlemmer i Viby IF Gymnastik

Hermed inviteres i alle til generalforsamling. Kom og tag del i foreningslivet. Vi vil gerne have input og indspark samt inddrage flest mulige i det frivillige arbejde det er, at sørge for gode og sunde fritidsaktiviteter i vores lokalområde - på tværs af generationer

Dagsorden

 

 

1.               Valg af dirigent

2.               Valg af referent

3.               Formandens beretning

4.               Afdelingens regnskab 2019

5.               Budget for regnskabsåret 2020

6.               Indkomne forslag

7.               Valg af bestyrelsesmedlemmer

8.               Valg af suppleanter

9.               Valg af revisor

10.           Valg af revisor suppleant

11.           Eventuelt


 

Indkomne forslag skal foreligge skriftligt, og være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før datoen for generalforsamlingen, e-mail: formand@viby-gymnastik.dk

 

 

Der vil blive serveret forfriskninger i løbet af aftenen

 

 

Venlig hilsen og vel mødt

 

Bestyrelsen for Viby IF Gymnastik

Seneste Nyheder

Se nyhedsarkiv

Kommende aktiviteter

Se kalender

Seneste i forum

Se forum