Viby IF - Gymnastik

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Viby IF Gymnastik
onsdag d. 5. april 2017 kl. 18.30-20.00 i Café Vif'en (Peters Corner)
 
Hermed inviteres alle vores medlemmer til generalforsamling. Kom og tag del i foreningslivet. Vi vil gerne have input og indspark samt inddrage flest mulige i det frivillige arbejde det er at sørge for gode og sunde fritidsaktiviteter i vores lokalområde - på tværs af generationer
 
Dagsorden
 
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Afdelingens regnskab 2016
5. Budget for regnskabsåret 2017
6. Indkomne forslag
7. Valg (Bestyrelse, suppleanter, revisor, samt revisorsuppleant)
8. Evt.
 
Efter selve Generalforsamlingen vil der blive serveret lidt forfriskninger som kan nydes alt imens medlemmerne har taletid om løst og fast og hvad "der rø''r sig"
 
Indkomne forslag skal foreligge skriftligt, og være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før datoen for generalforsamlingen, e-mail: formand@viby-gymnastik.dk
 
Venlig hilsen og vel mødt !!
 
Bestyrelsen for Viby IF Gymnastik
 
 
 
 
 
 

Seneste Nyheder

Se nyhedsarkiv

Kommende aktiviteter

Se kalender

Seneste i forum

Se forum

Du finder os her

Viby IF GymnastikSkanderborgvej 2248260 Viby J61778217

Vigtige links

Indmeldelse Betingelser